Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity

Název: Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity
Řešitelé: Babica Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Hypotéza: "V akvatických ekosystémech ČR dominují vodní květy sinic, které produkují toxické microcystiny a další doposud neidentifikované cyanotoxiny (nodularin)- dominance a koncentrace se v časové řadě zvyšují. Vedle známé akutní toxicity mají cyanotoxiny další neprostudované efekty (embryotoxicita, neletální efekty v interakci s fytoplanktonem)". Východiska, cíle, řešení: V letech 1994 a 1999 byla získána unikátní data o výskytu cyanobakterií na vzorku 80 nádrží. V rámci projektu bude (i) získána prioritní informace o dominanci sinic a koncentracích cyanotoxinů v ČR a jejich sezonní variabilitě s využitím nově zavedených metod (stanovení nodularinu); (ii) detailně prostudován nově identifikovaný typ toxicity sinic (embryotoxicita v modelu FETAX); (iii) prostudována biochemická podstata embryotoxicity (signálování kyseliny retinové in vitro); (iv) prostudována hypotéza o allelopatickém působení cyanotoxinů (neletální efekty a interakce s fytoplanktonem a vyššími rostlinami).

Zpět na seznam