Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II)

Název: Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II)
Řešitelé: Suda Jan (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR,
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006

Zpět na seznam