Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států