Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Premium Academie pro J. Klimešová
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Květena České republiky - svazek 8/2
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
ThiefHunt: In search for plants stealing carbon from fungi
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Diversity of vegetation of Southern Siberia.