Červený seznam lišejníků ČR

Název: Červený seznam lišejníků ČR
Řešitelé: Liška (Průhonice) Jiří (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Ochrana stávající biodiversity je významným tématem, které je řešeno v každém evropském státě. Nápomocným nástrojem v této strategii jsou červené seznamy ohrožených rostlin a živočichů, které jsou průběžně sestavovány na různých úrovních (lokálních,regionálních, národních, nadnárodních). V ČR byla nedávno publikována druhá verze červeného seznamu vyšších rostlin, červený seznam lišejníků však dosud nebyl v rámci ČR připraven na žádné úrovni. V současnosti je pro území ČR udáváno 1534 druhůlišejníků; úaje o výskytu řady druhů jsou však velmi staré a lze předpokládat, že značná část druhů je nezvěstných či vyhynulých. Vzhledem k citlivosti většiny epifytických lišejníků na znečištění ovzduší lze očekávat značné potenciální ohrožení většinydruhů. Určité ukázky dokumentující různé typy rozšíření a ohrožení lišejníků byly publikovány v Červené knize (Liška et Pišút 1995); zde však bylo vybráno jako ukázka pouze 49 druhů lišejníků. Srovnáním s okolními státy lze z polohy ČR (naše republika

Zpět na seznam