Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi

Název: Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi
Řešitelé: Fabšičová Martina (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Byla studována a analyzována vegetace na trvalých plochách rybníků a obnažených den sádek v okolí Hluboké nad Vltavou. Sledována byla zejména časoprostorová variabilita ve struktuře vegetace a změny pokryvnosti mezi rybníky a sádkami. Odlišnosti ve struktuře vegetace a druhovém složení byly analyzovány vzhledem k důležitosti faktorů prostředí.

Zpět na seznam