List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
COST E38 Woody roots processes