List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích