List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
GA206/03/1216 Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
GA206/03/1219 Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005