List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Taxonomy and phylogeny of Potamogeton 2002 - 2004
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
BioHab – A framework for the co-ordination of Biodiversity and Habitats 2001 - 2005
Paleoecological genesis of vegetation and climatic changes in the tundra area in the Holocene of the Krkonoše National Park. A complex analysis of the secular changes in tundra of the Giant Mountains. 2001 - 2004
Species 2000, Japonsko 2001 - 2004