List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
GA206/03/1219 Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005