List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Genotypová a ekologické diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006