List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
GA206/03/1216 Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005