List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná. 2005 - 2005
Manaaki Whenua Fellowship Research of lignicolous ascomycetes and their anamorphs in New Zealand 2005 - 2005
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor 2005 - 2005
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 20011
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009