List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
ThiefHunt: In search for plants stealing carbon from fungi
COST E38 Woody roots processes
Support of serpentine species and perialpidic pine forest
Květena České republiky - svazek 8/2
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
Centrum pro výzkum biorafinací
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
grant na BF JčU České Budějovice
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
COST - Conserve plants
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost