List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
IAA600050802 Migration of vascular plants into the subnival zone: the role of mutual interaction under the climatic changes 2008 - 2012
IAA600050820 Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAAX00050801 Vegetation continuity and landscape dynamics. Present state and historical causes of diversity hotspot in a region with vacillating colonisation 2008 - 2012
IAAX00050801 Vegetation continuity and landscape dynamics. Present state and historical causes of diversity hotspot in a region with vacillating colonisation 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Vegetation continuity and landscape dynamics. Present state and historical causes of diversity hotspot in a region with vacillating colonisation 2008 - 2012
7E09053 EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050820 Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012