List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná. 2005 - 2005
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005