List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the Česke Středohoří Mts. 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
Comparative ecology of generative reproduction of alien plants 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006