List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
KJB600050503 2005 - 2007
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the Česke Středohoří Mts. 2005 - 2007
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
KJB600050503 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
Genotypová a ekologické diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006