List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Actual cyanobacterial problematic in modern lessons of Ecotoxicology 2009 - 2009
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Vegetation continuity and landscape dynamics. Present state and historical causes of diversity hotspot in a region with vacillating colonisation 2008 - 2012