List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
PHYLOGENY OF JUNCACEAE BASED ON COMPARISON OF CHLOROPLAST, NUCLEAR, MITOCHONDRIAL DATA AND MORPHOLOGY 2006 - 2006
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Population biology and ecology of hemiparasite species on example of genus Thesium 2006 - 2006
Vegetace ČR
1M0571 Research centre for bioindication and revitalization 2005 - 2011
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2011
1M0571 Centre for Bioindication and Revitalization 2005 - 2011
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011