List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
grant na BF JčU České Budějovice
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
COST E38 Woody roots processes
COST E38 Woody roots processes
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Květena České republiky - svazek 8/2
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots