List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
Premium Academie for J. Klimešová
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Centrum pro výzkum biorafinací
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací