Project Detail

Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích

Name: Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích
Researchers: Hájek Michal (researcher)
Provider: GA AV ČR
Realization from: 2003
Realization to: 2005
Summary: Projekt na PřF MU v Brně. Zahrnuje fytocenologický výzkum v terénu a následné analýzy sebraných dat, výsledkem bude a) klasifikace vybraných typů mokřadní vegetace, b) zjištění hlavních gradientů variability ve vegetaci. Projekt pokrývá všechna velká bulharská pohoří a mokřady v dolním Podunají.

Back to List