List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007