List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling?
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
grant na BF JčU České Budějovice
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Centrum pro výzkum biorafinací
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
Květena České republiky - svazek 8/2
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí