List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
QJ1320234 Z odpadů surovinami
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Centrum pro výzkum biorafinací