List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
COST E38 Woody roots processes
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Centrum pro výzkum biorafinací
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
grant na BF JčU České Budějovice
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
COST E38 Woody roots processes