List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
GB14-36079G 2018
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
COST E38 Woody roots processes
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
grant na BF JčU České Budějovice
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Centrum pro výzkum biorafinací
COST E38 Woody roots processes
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability