List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Categories and evaluation of recreational, sport and tourist activities impact related to ecosystems of central zone in Biospheric Reservation Giant Mountains 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005