List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA206/09/0563 Thermal requirements for the development of ectotherms: searching for general patterns among plants and insects 2009 - 2013
GA206/09/0563 Thermal requirements for the development of ectotherms: searching for general patterns among plants and insects 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0563 Thermal requirements for the development of ectotherms: searching for general patterns among plants and insects 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
Spatial historical information as a backround for planning and development of natural forest in Saxon-Bohemian Switzerland 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA206/09/0563 Thermal requirements for the development of ectotherms: searching for general patterns among plants and insects 2009 - 2013
GA206/09/1471 Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením 2009 - 2012
GA206/09/1471 Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením 2009 - 2012