Project Detail

Do arable weeds evolve in response to crop cultivation?

Name: Do arable weeds evolve in response to crop cultivation?
Researchers: Malíková Lenka (researcher)
Provider: GAČR
Number: P504/12/P540
Realization from: 2012
Realization to: 2014
Summary: Kratkoveke plevely jsou zname svou kapacitou produkovat velke mnozstv semen a strategi vyhnut se v podmnkach opakovaneho narusen, tzn., ze dokonc svuj zivotn cyklus mezi dvema silnymi disturbancemi. Nicmene, existuj jednolete a dvoulete plevely, ktere mohou tolerovat silne narusen a odnozit z adventivnch pupenu lokalizovanych na korenech a/nebo hypokotylu. Vyvinuly se tyto tolerantn plevele v zavislosti na urcitem rezimu disturbance v souvislosti s kultivac plodiny? Tuto hypotezu budeme overovat (1) zkoumanm schopnosti odnozovat u plevelu vyskytujcch se podel gradientu intenzity rezimu disturbance v ruznych plo- dinach, (2) pouzitm semen ze zkoumanych populac zalozme experiment, kde bude manipulovano narusen s clem zjistit, zda rostliny z ruznych populac reaguj ruzne a zda jejich reakce je ve shode s rezimem distur- bance na jejich puvodn lokalite a (3) jaky je podl transgeneracn plasticity na pozorovanych skutecnostech. Tato studie ma za cl prispet k poznan kratkodobe evoluce plevelu jako odpovedi na rezim disturbance.

Back to List