List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Premium Academie for J. Klimešová
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Centrum pro výzkum biorafinací