List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor 2005 - 2005