List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Manaaki Whenua Fellowship Research of lignicolous ascomycetes and their anamorphs in New Zealand 2005 - 2005
Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor 2005 - 2005
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005