List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
KJB6005304 Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005