List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
The influence of environmetal parameters on the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
Classification of critical syntaxa of xerothermic vegetation in the Czech Republic 2002 - 2006
The influence of environmetal parameters on the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006