List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST E38 Woody roots processes
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
21-18623S Marcescence – common but overlooked. Why do some plants retain their dead biomass and what are the consequences for litter decay and nutrient cycling?
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
grant na BF JčU České Budějovice
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...