List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007