Project Detail

Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter

Name: Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter
Researchers: Kovářová Marcela (member in research team)
Koukol Ondřej (member in research team)
Vosátka Miroslav (member in research team)
Provider: GA ČR
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Projekt studuje vliv saprotrofních a ektomykorrhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu. Ke studiu se využívají experimentální systémy. Vliv na dekompozici se stanovuje metodou 31P NMR, MALDI-TOF MS a elementárními analýzami.

Back to List