Project Detail

Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter

Name: Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter
Researchers:
Provider: GA ČR
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Projekt studuje vliv saprotrofních a ektomykorrhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu. Ke studiu se využívají experimentální systémy. Vliv na dekompozici se stanovuje metodou P NMR a elementárními analýzami.

Back to List