List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů