List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park