Project Detail

Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami

Name: Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami
Researchers: Smutná Marie (head – principal researcher)
Provider: FRVŠ
Realization from: 2004
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu bylo experimentální zjištění přestupových koeficientů organických polutantů mezi půdou a kořenem rostlin a jejich následný transport do nadzemní části, tzv. biokoncentrační faktor. Experimentálně zjištěné hodnoty byly porovnáváný s matematickým modelem.

Back to List