List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
IAA6005603 The Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the region of Vltavský luh valley 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
GB14-36079G 2018
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST E38 Woody roots processes
grant na BF JčU České Budějovice
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Květena České republiky - svazek 8/2