List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005