List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
GA206/03/1219 Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
KJB6005304 Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005