Project Detail

Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna

Name: Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna
Researchers: Kirschnerová Ludmila (head – principal researcher)
Plačková Ivana (head – principal researcher)
Provider: AOPK
Realization from: 2005
Realization to: 2005
Summary: Cilem projektu bylo zjištění odhadu genotypové variability Jurinea cyanoides a Gentiana verna v ČR. Identifikace původu kultivovaných rostlin Jurinea cyanoides.

Back to List