Project Detail

Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor

Name: Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor
Researchers: Rybníček Kamil (member of research team)
Hájková Petra (member of research team)
Hájek Michal (member of research team)
Provider: Správa CHKO JIzerské hory
Realization from: 2005
Realization to: 2005
Summary: Odběr vzorků vody, zápis fytocenologických snimků, srovnání s minulými roky.

Back to List