Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor

Název: Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor
Řešitelé: Rybníček Kamil (člen řeš. kolektivu)
Hájková Petra (člen řeš. kolektivu)
Hájek Michal (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Správa CHKO JIzerské hory
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Odběr vzorků vody, zápis fytocenologických snimků, srovnání s minulými roky.

Zpět na seznam