Project Detail

Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice.

Name: Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice.
Researchers: Hédl Radim (head – principal researcher)
Provider: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Realization from: 2005
Realization to: 2005
Summary: Projekt byl zaměřen na vytvoření metodiky monitoringu evropsky významných biotopů, podle Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EEC). Výsledkem je návrh metodiky, který se v roce 2006 bude testovat a v roce 2007 bude používán ke splnění požadavků ze strany Evropské komise.

Back to List