Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice.

Název: Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice.
Řešitelé: Hédl Radim (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Projekt byl zaměřen na vytvoření metodiky monitoringu evropsky významných biotopů, podle Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EEC). Výsledkem je návrh metodiky, který se v roce 2006 bude testovat a v roce 2007 bude používán ke splnění požadavků ze strany Evropské komise.

Zpět na seznam