List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2007 - 2007
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2011
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010