Project Detail

Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp.

Name: Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp.
Researchers: Rauch Ota (member of research team)
Provider: MŽP
Realization from: 2008
Realization to: 2012
Summary: Studium genetické diverzity třech vzácných druhů. studium jejich autekologie, abiotických podmínek vybraných evropských lokalit.

Back to List