List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Monitoring of communities of Minuartia smejkalii 2007 - 2008
Molecular and phenotypic analysis of cyanobacterial diversity. 2007 - 2008
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L.subsp.verna v NPP Rovná u Strakonic 2007 - 2008
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2007 - 2007
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011