List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the České Středohoří Mts. 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the České Středohoří Mts. 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the Česke Středohoří Mts. 2005 - 2007
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
The role of hybridization and polyploidization in Chenopodium album agg. 2005 - 2006