List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2007
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ 2004 - 2007
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2007
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006