Project Detail

Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans

Name: Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Researchers: Hroudová Zdenka (member of research team)
Provider: GAUK - PřF UK
Realization from: 2007
Realization to: 2009
Summary: Projekt má za cíl morfologicky zhodnotit okruh Glyceria fluitans v souvislosti s ekologickými nároky jednotlivých druhů

Back to List