Project Detail

Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita?

Name: Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita?
Researchers: Urfus Tomáš (researcher)
Vít Petr (researcher)
Suda Jan (researcher)
Provider: Grantová agentura UK
Realization from: 2007
Realization to: 2009
Summary: Cílem projektu je zhodnotit nebezpečí introgresivní hybridizace dvou druhů rožců ve Slakovském lese pomocí molekulárních metod.

Back to List