Project Detail

Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill

Name: Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill
Researchers: Wild Jan (head – principal researcher)
Provider: Správa NP Šumava
Realization from: 2007
Realization to: 2008
Summary: Cílem projektu je využít historické podklady ve formě leteckých snímků a historických map pro vyhodnocení vývoje struktury lesních porostů ve vybrané modelové oblasti. Na jejím základě pak interpretovat současnou dynamiku porostů - především pak narušení způsobené větrem a následně gradací podkorního hmyzu.

Back to List