Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill

Název: Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill
Řešitelé: Wild Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Správa NP Šumava
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je využít historické podklady ve formě leteckých snímků a historických map pro vyhodnocení vývoje struktury lesních porostů ve vybrané modelové oblasti. Na jejím základě pak interpretovat současnou dynamiku porostů - především pak narušení způsobené větrem a následně gradací podkorního hmyzu.

Zpět na seznam