List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
IAA600050704 Monograph of European heterocytous cyanobacteria. 2007 - 2009
How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
Monograph of European heterocytous cyanobacteria. 2007 - 2009
GP206/07/P147 Phylogeny of juncaceae based on comparison of chloroplast, nuclear, mitochondrial data and morphology 2007 - 2009
How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
Monograph of European heterocytous cyanobacteria. 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
GA206/07/0059 Microevolutionary aspects of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Molecular and phenotypic analysis of cyanobacterial diversity. 2007 - 2008
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L.subsp.verna v NPP Rovná u Strakonic 2007 - 2008
Monitoring of communities of Minuartia smejkalii 2007 - 2008
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2007 - 2007
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje