List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004