List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
IAA600050820 Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
IAA600050802 Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under warming climate 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under 2008 - 2012
Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050802 Migration of vascular plants into the subnival zone: the role of mutual interaction under the climatic changes 2008 - 2012
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050802 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
GA206/08/0389 Past and present changes in Sudeten mountain bogs 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012