List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Establishment of serpentine bitopes
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
ThiefHunt: In search for plants stealing carbon from fungi
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Support of serpentine species and perialpidic pine forest
COST - Conserve plants
grant na BF JčU České Budějovice
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.