Project Detail

Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella?

Name: Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella?
Researchers: Rosenbaumová Radka (member of research team)
Peckert Tomáš (member of research team)
Krahulcová Anna (member of research team)
Suda Jan (member of research team)
Provider: GAUK
Realization from: 2002
Realization to: 2003
Summary: Průtokovou cytometrií byla zjištěna analyzována velikost genomu (2C a 2Cx - hodnoty) a proporce AT/GC párů bazí u vybraných druhů Hieracium podrodu Pilosella. Rozdíl ve velikosti genomu homoploidní sady chromozomů dosahuje mezi základními druhy až 25%. Hodnoty velikosti genomu hybridogenních druhů v zásadě odpovídaly jejich pozici mezi hodnotami předpokládaných rodičovských druhů, v některých případech s tendencí k redukci velikosti hybridních polyploidních genomů. Data o velikosti genomu mohou v této skupině přispět k poznání vztahů mezi taxony a usnadnit určení blízce příbuzných druhů.

Back to List