Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella?

Název: Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella?
Řešitelé: Rosenbaumová Radka (člen řeš. kolektivu)
Peckert Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řeš. kolektivu)
Suda Jan (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: GAUK
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2003
Shrnutí: Průtokovou cytometrií byla zjištěna analyzována velikost genomu (2C a 2Cx - hodnoty) a proporce AT/GC párů bazí u vybraných druhů Hieracium podrodu Pilosella. Rozdíl ve velikosti genomu homoploidní sady chromozomů dosahuje mezi základními druhy až 25%. Hodnoty velikosti genomu hybridogenních druhů v zásadě odpovídaly jejich pozici mezi hodnotami předpokládaných rodičovských druhů, v některých případech s tendencí k redukci velikosti hybridních polyploidních genomů. Data o velikosti genomu mohou v této skupině přispět k poznání vztahů mezi taxony a usnadnit určení blízce příbuzných druhů.

Zpět na seznam