Project Detail

Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná

Name: Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná
Researchers: Kirschnerová Ludmila (head – principal researcher)
Provider: AOPK
Realization from: 2005
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu je souborné zpracování všech dostupných informací o Gentiana verna u nás i v zahraničí, analýza stavu populací a příčin úbytku druhu v ČR. Navržení ochranářských opatření pro uchování druhu v přírodě.

Back to List